9 Ιουλίου, 2022 admin

Σκέφτηκα ότι θα αρέσει στην ομάδα Και εδώ στην Λακωνία την πηγή τα έχουμε και σα…

Σκέφτηκα ότι θα αρέσει στην ομάδα

Και εδώ στην Λακωνία την πηγή τα έχουμε και σαπίζουν στο χώμα. Από Γιώργος Νικητέας
Source