Φύση

Πληροφορίες για τη χλωρίδα του χωριού και της ευρύτερης περιοχής

Γενικότερα στην περιοχή απαντώνται τα παρακάτω είδη: Χαρακτηριστικότερα και πολυαριθμότερα είναι τα αείφυλλα, πλατύφυλλα, η ελιά, η λεύκα. Από τα ψυχανθή (τριφύλλι , κουκιά, φασόλια κτλ) και τα αγρωστώδη (σιτηρά) που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κτηνοτροφία, υπάρχουν πολλά είδη.

ΧΕΡΣΑΙΑ ΞΥΛΩΔΗ ΦΥΤΑ:

Α. Μάκιες ( μακί )
1. Οι αείφυλλοι υψηλοί θάμνοι: Ο σχίνος, το φιλίκι, η κουμαριά, η ερείκη, το σπάρτο, η αγριελιά.
2. Οι φυλλοβόλοι υψηλοί θάμνοι που απαντούν διάσπαρτοι μεταξύ των αείφυλλων διαπλάσεων: Η δάφνη, η πικροδάφνη, η μυρτιά, η λυγαριά, η κοκκορεβιθιά, η κουτσουπιά.
3. Χαμηλοί θάμνοι: Η αφάνα, το θυμάρι, σπάλαθο, η ξυλοφάνα.
4. Ποώδη φυτά: Το Τριφύλλι, το αγριοκριθάρι, ο βρώμος.
Η βλάστηση της μάκιας προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση, προσφέρει τροφή στα ζώα και αποδίδει ξυλεία.
Ιδιαίτερη οικονομική σημασία έχει η ελιά η αυτοφυής και καλλιεργούμενη.

Β. Διάπλαση φυλλοβόλων πλατύφυλλων δασών
1. Ξηρόβια θερμόβια
Η καστανιά: πολύτιμο είδος για τον καρπό της και για την οικοδομική ξυλεία. Φυτρώνει στις ορεινές περιοχές
Δρύς η πλατύφυλλος και δρύς η χνοώδης: Απαντάται στα ορεινά.

Γ. Διάπλαση κωνοφόρων
Κουκουναριά, Μαύρη πεύκη-με γκριζόμαυρο φλοιό, Ελληνική ελάτη
Δ. Άλλες διαπλάσεις
Παραποτάμια δάση με λεύκες, πλατάνια, φράξους, και ιτιές απαντούν στις όχθες των ποταμών.

Η διάπλαση φρυγάνων με ευρύτατα εξαπλωμένα είδη: Αφάνα, ξυλοφάνα, λαδανιά, κοριδοθύμητο, είναι τα ολιγαρκέστερα των αείφυλλων πλατύφυλλων διαπλάσεων που βρίσκονται παντού, όπου οι ανώτερες διαπλάσεις καταστράφηκαν με την επίδραση του ανθρώπου.

Πηγή: loganikos.gr