Σύλλογος

To τρέχον Δ.Σ. του Πολιτιστικού Σύλλογου του χωριού

Δ.Σ. Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγόριανης για τα έτη 2023 – 2025

1) Πρόεδρος – Ιωάννης Χ. Βέργαδος
2) Αντιπρόεδρος – Ηλίας Ν. Αθανασόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας – Νικόλαος Σ. Πολυζώης
4) Ταμίας – Ηλίας Ν. Βέργαδος
5) Μέλος – Γεωργία Γ. Μανεσιώτη
6) Μέλος – Παναγιώτης Γ. Παπαδόπουλος
7) Μέλος – Δημήτριος Σ. Τσαρούχης

Αναπληρωματικά Μέλη:
1) Νικόλαος Δ. Δαρβύρης
2) Ελένη Δ. Νικολοπούλου
3) Γεωργία Ν. Δαρβύρη

Group στο Facebook: https://www.facebook.com/groups/politistikos.sillogos.agorianis/
E-mail επικοινωνίας:  politistikos.sillogos.agorianis@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 20 28 405 (Ιωάννης Χ. Βέργαδος – Πρόεδρος Δ.Σ.)