Σύλλογος

To τρέχον Δ.Σ. του Πολιτιστικού Σύλλογου του χωριού

Δ.Σ. Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγόριανης για τα έτη 2017 – 2019

1) Πρόεδρος – Ιωάννης Βέργαδος
2) Αντιπρόεδρος – Ηλίας Αθανασόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας – Παναγιώτης Παπαδόπουλος
4) Ταμίας – Ηλίας Βέργαδος
5) Μέλος – Νίκος Πολυζώης
6) Μέλος – Νίκος Δαρβύρης
7) Μέλος – Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη:
1) Παναγιώτης Μπερδένης
2) Κυριάκος Κωστόπουλος
3) Γεωργία Δαρβύρη

Group στο Facebook: https://www.facebook.com/groups/politistikos.sillogos.agorianis/
E-mail επικοινωνίας:  polsillogosagoriani@yahoo.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 20 28 405 (Ιωάννης Βέργαδος – Πρόεδρος Δ.Σ.)