Εκκλησίες

Πληροφορίες για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αγόριανης

Ο Ιερός Κοιμητηριακός Ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του χωριού, εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου.

Ο ναός ανεγέρθηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους (1250 – 1300) και η αγιογράφησή του έγινε από τον Κυριάκο Φραγκόπουλο. Από το 1460 μέχρι το 1840 ήταν ο καθεδρικός ναός του χωριού. Αναστηλώθηκε το 1935 και το 1998 ανακηρύχθηκε, από την Αρχαιολογική υπηρεσία, αρχαιολογικό μνημείο.

Ανήκει στον σταυρεπίστεγο τύπο, στα ανατολικά απολήγει σε ημικυκλική αψίδα και στα δυτικά προσκολλάται ένας μεταγενέστερος νάρθηκας. Στα βόρεια του ναού έχει τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα λιθόκτιστο οστεοφυλάκιο.

Σώζονται σχεδόν άρτια ο ζωγραφικός διάκοσμος, καθώς επίσης και πολλές τοιχογραφίες η πλειοψηφία των οποίων ακολουθεί τη μεσοβυζαντινή παράδοση και χαρακτηρίζονται από λιτότητα, ενώ υπάρχουν και άλλες οι οποίες ακολουθούν τα παλαιολόγεια πρότυπα, όπως η Φιλοξενία του Αβραάμ, η Έγερση του Λαζάρου, η Σταύρωση, κ.ά.. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η εικονογραφική απόδοση του Ευαγγελισμού.