Ιστορία

Μελέτη της καθηγήτριας Πανεπιστημίου κ. Μελίτας Εμμανουήλ για τις τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στο χωριό μας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. (1989). Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Αγόριανη Λακωνίας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 14, 107–150.
https://doi.org/10.12681/dchae.1010