8 Ιανουαρίου, 2022 admin

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Όπου κι αν ανήκει ….πολιτικά….ο πολίτης κάποτε αγωνιστήκε γιά την…

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Όπου κι αν ανήκει ….πολιτικά….ο πολίτης κάποτε αγωνιστήκε γιά την τιμή των αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο.
Ζητούσε “διατίμηση” ή καθορισμό τιμών από το κράτος και έλεγχο της τιμής “από το χωράφι έως το ράφι”.
Ποτέ δεν έγινε όμως.
Η απάντηση ήταν.
“Θα το ρυθμήση η αγορά.
Τώρα.
Σε μιά…
Source