29 Οκτωβρίου, 2021 admin

Η Δημογραφική παρακμή των χωριών. Η πλήρης αδιαφορία του πολιτικού συστήματος …


Η Δημογραφική παρακμή των χωριών.

Η πλήρης αδιαφορία του πολιτικού συστήματος φέρνει μεγάλη εξαφάνιση χωριών , ανθρώπων, αλλά και σπιτιών με την κατεδάφισή τους σε όλη την Ελλάδα.

Απογραφή της Χρύσαφας:
Το 1950 είχε 585 κατοίκους.
Το 1960, 560 κατοίκους.
Το 1970, 480 κατοίκους.
Το 1980, 370…
Source