25 Σεπτεμβρίου, 2021 admin

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία …


ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία

“Παιδεία, Επιστήμη και Εκκλησία:
Η Πελοπόννησος στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό”

Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού,
1-3 Οκτωβρίου 2021
Source