17 Μαρτίου, 2021 admin

— WEBINAR #1 Laconians in the 𝐸𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 — (17/3/21) Lecturer: Miltiadis Pa…


— WEBINAR #1 Laconians in the 𝐸𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 —
(17/3/21) Lecturer: Miltiadis Paikopoulos
ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ’21 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΛΑΚΩΝΩΝ 🎉💪🇬🇷
The lecture aims to be both accessible for newcomers to Greek history, but also interesting and exciting for those familiar with the subject. The lecture covered (among other things):
– Revolts from 1453 – 1770
(Εξεγέρσεις από 1453 έως 1770)
– The Orlov Revolt (τα Ορλωφικά)
– The Ottoman Invasions of Mani
(Οθωμανικές εισβολές στη Μάνη)
– Kapetan Zacharias Barbitsiotis
(Καπετάν Ζαχαριάς Μπαρμπιτσιώτης)
– The Laconian Origins of 1821
(Λακωνική καταγωγή του 1821)
– The Laconian impact on the War
(Λακωνική συμβολή στον πόλεμο)
Miltiadis… Meer

— WEBINAR #1 Laconians in the 𝐸𝑝𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 —
(17/3/21) Lecturer: Miltiadis Paikopoulos
The lecture aims to be both accessible for newcomers to Greek history, but also interesting and exciting for those familiar with the subject. The lecture covered (among other things):

– Revolts from 1453 – 1770
(Εξεγέρσεις από 1453 έως 1770)
– The Orlov Revolt (τα Ορλωφικά)
– The Ottoman Invasions of Mani
(Οθωμανικές εισβολές στη Μάνη)
– Kapetan Zacharias Barbitsiotis
(Καπετάν Ζαχαριάς Μπαρμπιτσιώτης)
– The Laconian Origins of 1821
(Λακωνική καταγωγή του 1821)
– The Laconian impact on the War
(Λακωνική συμβολή στον πόλεμο)
Miltiadis completed his BA from the University of Melbourne in 2020, majoring in… Meer
Source