1 Ιουνίου, 2019 admin

1 αντίδραση (Μου αρέσει!)


Θέρος… αν κάποιος-α έχει παλιές φωτογραφίες απ’ τα αλώνια, από αλωνιστικές μηχανές, κλπ. ας κάνει τον κόπο να τις ανεβάσει… για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργιοι!

Ο θερισμός τα παλιά χρόνια!

Και να, του θεριστή του μήνα η ώρα,
των έργων και των κόπων η μητέρα.
Μια χρυσοθάλασσα είναι καρποφόρα
ο κάμπος που γιορτάζει πέρα ως πέρα!

Βίντεο: Ζωή Στο Χωριό
Source