5 Απριλίου, 2020 admin

ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΥΣΤΡΑ / ΣΠΑΡΤΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ * Εικόνες από την Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Λακωνίας

ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΥΣΤΡΑ / ΣΠΑΡΤΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ * Εικόνες από την Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Λακωνίας

Στους παρακάτω πίνακες βλέπετε τα χάνια που λειτουργούσαν παλαιότερα στον δρόμο Μυστρά Τρίπολης, αρχικά & Σπάρτης Τρίπολης αργότερα. Ξ…


Source