24 Ιανουαρίου, 2024 admin

Τα Εμβλήματα των Οπλιτών της Σπάρτης Στα 1916 η Βρεταννική Αρχαιολογική Σχολή α…

Τα Εμβλήματα των Οπλιτών της Σπάρτης

Στα 1916 η Βρεταννική Αρχαιολογική Σχολή ανέσκαψε το Ιερό της «Αρτέμιδος Ορθίας» και βρήκε έναν αριθμό από μεταλλικούς δίσκους και αγαλματίδια.,

Τα ευρήματα ήταν δυνατό να κατηγοριοποιηθούν βάση των παραστάσεων που έφεραν. Σε μερικούς δίσκους υπήρχε το όνομα του…

No photo description available.No photo description available.


Source