1 Μαΐου, 2015 admin

Ταΰγετος Μεγαλοπρεπής ορεινός όγκος της Πελοποννήσου μεταξύ των νομών Μεσσηνίας…

Ταΰγετος

Μεγαλοπρεπής ορεινός όγκος της Πελοποννήσου μεταξύ των νομών Μεσσηνίας και Λακωνίας, μέγιστου ύψους 2.407 μέτρων στην κορυφή Προφήτης Ηλίας. Κατά τη βυζαντινή εποχή ονομαζόταν και Πενταδάκτυλος λόγω των πέντε υψηλότερων κορυφών του και Μακρόν όρος λόγω του σχήματός του. Οι ανατολικές πλαγιές του κατέρχονται απότομα προς τη Λακωνία, ενώ οι δυτικές ομαλότερα προς τη Μεσσηνία, σχηματίζοντας το ενδιάμεσο οροπέδιο-πλάτωμα της Αλαγονίας.Source