23 Μαΐου, 2021 admin

Σύντομο χρονικά οδοιπορικό στη Βόρεια Λακωνία, στη Σπάρτη, στο Μυστρά και στο…

Σύντομο χρονικά οδοιπορικό στη Βόρεια Λακωνία, στη Σπάρτη, στο Μυστρά και στο Παρόρι, σήμερα το πρωί… Πατρογονική και μητρογονική γη… Τα άγια χώματα… Η φύση στα καλά αλλά και στα δύσκολά της για μένα, πια… Χαρμολύπη…Source