16 Απριλίου, 2020 admin

Σιωπή…Μέρα που η σιωπή μιλάει περισσότερο από λόγια……και αναζήτηση της προ…

Σιωπή…Μέρα που η σιωπή μιλάει περισσότερο από λόγια……και αναζήτηση της προσωπική μας ευθύνης μήπως ξυπνήσει μέσα μας η μετάνοια του ληστή….
«Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γάρ οίδασι τί ποιούσι» ….
Το “παράλογο και το παράδοξο” να τον καρφώνουν χέρια που έπλασε και αυτός να αγαπάει αιωνίως…
π. Σπυρίδων Σκουτής
Source