22 Απριλίου, 2024 admin

Παρακαλούμε οι κάτοικοι που έχουν οικόπεδα να φροντίσουν για τόν καθαρισμό τους …

Παρακαλούμε οι κάτοικοι που έχουν οικόπεδα να φροντίσουν για τόν καθαρισμό τους το χωριό μας κυνδινευει από φωτιά..

Παρακαλούντε οι κάτοικοι που έχουν οικόπεδα να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους το χωριό μας κυνδινευει από φωτιά είναι υποχρέωση όλων μας..

Source